Ansökan

Ansökan kan ske under hela året. Stiftelsen beviljar ansökningar två gånger per år, i maj och december månad varje år. Ansökningar inkomna senast 15 april tas upp till behandling på styrelsemötet i maj och ansökningar inkomna senast 10 november tas upp på styrelsemötet i december. För sent inkommen ansökan tas på nästkommande styrelsemöte.

Skicka in din ansökan via denna länk. Vänligen läs instruktionerna (PDF) innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan.

Återrapportering av beviljad ansökan ska utan anmaning ske senast 12 månader efter att anslaget beviljats. Återrapportering är ett krav för att nya ansökan ska beviljas.

Bidrag beviljas enbart till organisationer och inte till enskilda personer.