Kontakt

Stiftelsens styrelse består av:

  • Bruno Tiozzo, ordförande
  • Lena Hammarström, vice ordförande
  • Andreas Eraybar
  • Ellen Mitikka
  • Lillemor Williamsson

Suppleanter

  • Urban Engberg
  • Johan Berg

Eventuella frågor kan mailas till stiftelsen på mailadress info@markstiftelsen.se